Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Majątek Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Struktura udziałów stan na dzień 31.12.2019r.

 

Kapitał podstawowy

41 288 000,00 zł

Liczba udziałów

41288

Wartość udziału

1000,00 zł

Struktura udziałów - Gmina Płock

100,0%

Kapitał zapasowy

161.501,75 zł

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2019r. - Aktywa

Aktywa stan na 31.12.2019r.

A. Aktywa trwałe

53 330 828,42 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

259 642,50 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

62 023 270,92 zł

III. Należności długoterminowe

0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe

200 000,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

847 915,00 zł

 

B. Aktywa obrotowe

9 229 320,91 zł

I. Zapasy

161 499,62 zł

II. Należności krótkoterminowe

6 631 651,65 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 953 600,82 zł

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

482 568,82 zł

 

Aktywa razem

62 560 149,33 zł

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek Spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:59
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 sierpnia 2020, godz. 05:54 -> historia zmian  (27)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 491 176