Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Majątek Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Struktura udziałów stan na dzień 31.12.2015 roku

 

Kapitał podstawowy

40.338.000,00 zł

Liczba udziałów

40 338

Wartość udziału

1000,00 zł

Struktura udziałów - Gmina Płock

100,0%

Kapitał zapasowy

161.501,75 zł

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2015 roku - Aktywa

AKTYWA STAN NA 31.12.2015 roku

A. Aktywa trwałe

40.000.840,67 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

0,0 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

39.517.095,67 zł

III. Należności długoterminowe

0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

483.745,00 zł

 

B. Aktywa obrotowe

12.955.542,60 zł

I. Zapasy

88.613,67 zł

II. Należności krótkoterminowe

3.560.636,48 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

9.047.321,21 zł

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

258.971,243 zł

 

Aktywa razem

52.956.383,27 zł

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek Spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 28 kwietnia 2017, godz. 13:20 -> historia zmian  (26)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 801