Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 4807/06
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 12 kwietnia 2006r.

w sprawie:   zatwierdzenia planu remontów bieżących w zakresie rzeczowo-finansowym na 2006 rok dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Na podstawie art 30 ust 2  pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz1591, z 2001 roku ze zmianami: Dz.U Nr 23 poz 220, Nr 62 poz558,  Nr 113 poz984, z 2002 roku, Dz.U. Nr 214 poz1806, Nr 80 poz717, Nr 162 poz1568 z 2003 roku, Dz.U. Nr 153 poz1271, Nr116 poz1203, Nr 214 poz1806 z 2004 roku, Dz.U.Nr 172 poz1441 z 2005roku), Uchwałą Nr 865/L/05  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2006 dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę 5.820.000,00 zł według  załączników nr1 i nr2.

§ 2

Źródło finansowania:  Budżet Miasta Płocka 2006 rok
zadanie 02/WGM II/G -  dział 700 rozdział 70095 § 4270 - 5.505.000,00 zł
                                      dział 754 rozdział 75416 § 4270 -      15.000,00 zł
                                      dział 921 rozdział 92120 § 2720 -    300.000,00 zł


§ 3

Upoważnić Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej do dokonywania zmian zakresów rzeczowych i wynikających z nich przesunięć środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu remontów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4807/06 z dnia 12 kwietnia 2006r.
data publikacji: 
czwartek, 27 kwietnia 2006, godz. 09:16
ostatnia zmiana: 
czwartek, 27 kwietnia 2006, godz. 09:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 417

Stopka