Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.

 

A. WYNAJĘCIE  LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

 

 Wymagane  dokumenty: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 •  dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób,
 • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód,
 • dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,

 Dodatkowe dokumenty:

 • oświadczenie o zbowiązaniu się osoby trzeciej do udzielenia poręczenia (dotyczy przypadków gdy do dochodów wnioskodawcy ma być doliczony dochód poręczyciela) – załącznik do wniosku,
 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności,
 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+,
 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni),
 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,
 • operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Czas realizacji wniosku uzależniony jest od liczby lokali przekazywanych na potrzeby programu „Mieszkania na start”.


B. ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

Wymagane dokumenty: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.


C.   ZAMIANA WZAJEMNA  LOKALI MIESZKALNYCH  W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
Wymagane dokumenty: Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonych wnioskach.

FORMA ZAŁATWIENIA WW. SPRAW: Przyjęcie oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 24 367 15 00.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.    

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
- Uchwała Nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2808 z dnia 21 marca 2016 r.).
- Uchwała Nr 503/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock z późn.zm. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2636 z dnia 17 marca 2017r.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
data publikacji: 
poniedziałek, 04 kwietnia 2016, godz. 13:45
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:03 -> historia zmian  (24)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 958

Stopka