Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1468/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na 2008 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok, pkt. 18 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionych zarządzeniem nr 1437/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.

Opiniuje się pozytywnie plan działalności Płockiej Galerii Sztuki na 2008 rok w układzie rodzajowym przychodów i kosztów wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1468/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
data publikacji: 
środa, 13 lutego 2008, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
środa, 13 lutego 2008, godz. 12:41 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 553

Stopka