Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Zarządzenie Nr  4413/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  05 marca  2010r.            


w sprawie : naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu  zabudowanego garażem przy ulicy  Kościuszki w Płocku będącego własnością Gminy – Miasto Płock.
         
  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.  Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) w związku z §3 zarządzenia Nr 2276/08 z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia  z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasto Płock, Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;                                
                                      
§1

Postanawia się naliczyć opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami oznaczonej jako część działki nr 816/2 o powierzchni po  20 m2     przy ulicy  Kościuszki  w Płocku  za okres od 01.10.2009r. do 31.03. 2010r.    dla: 1) Janiny Kowalczyk i Wiktora Kowalczyk 2) Hanny i Jana Ladko  w wysokości po (6 m-cy x 100,0 zł)  600,00 zł. (sześćset zł.) dla każdego plus podatek VAT .
         
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4413/10 z dnia 05 marca 2010r.
data publikacji: 
wtorek, 09 marca 2010, godz. 12:19
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 marca 2010, godz. 12:19 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 408

Stopka