Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4292/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,  poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.1845 oraz 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr181, poz. 1526)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w składach określonych w załącznikach
Nr 1- 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4292/05 z dnia 02 grudnia 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 15 grudnia 2005, godz. 13:30
ostatnia zmiana: 
czwartek, 15 grudnia 2005, godz. 13:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 401

Stopka