Straż Miejska
Archiwum - Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Płock, dnia 08.12.2008 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania przetargowego: przetarg nieograniczony

Nr sprawy PN/3/2008dot. dostawy paliw dla Straży Miejskiej w Płocku na 2009 rok.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku
ul. Otolińska 10
09-407 Płock
Tel. (24) 366-03-10, 364-70-30
Faks (0-24) 366-03-16


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 333953-2008 w dniu 26 listopada 2008 roku.

Straż Miejska w Płocku ogłasza unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla Straży Miejskiej w Płocku na 2009 rok.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr. 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1085).Komendant
Straży Miejskiej w Płocku
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data publikacji: 
wtorek, 09 grudnia 2008, godz. 07:20
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 grudnia 2008, godz. 07:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 490 780