Straż Miejska
Sposoby zgłaszania i przyjmowania spraw
 
  

  wyszukiwanie
 

Sposoby zgłaszania i przyjmowania spraw:

  • zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod bezpłatnym numerem telefonu 986,
  • zgłoszenia pisemne powinny być kierowane na adres:
    Straży Miejskiej w Płocku, 09-407 Płock ul. Otolińska 10 lub składane osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w pokoju nr 4
  • zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mailowy:
    sekretariat@strazmiejska.plock.eu.
  • zgłoszenie za pomocą sms pod bezpłatny numer 661000986

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Płocku za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja anonimowa traktowana jest jako opinia i wykorzystywana jedynie w celach służbowych.

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sposoby zgłaszania i przyjmowania spraw
data publikacji: 
piątek, 24 lutego 2006, godz. 08:55
ostatnia zmiana: 
środa, 17 lutego 2016, godz. 19:51 -> historia zmian  (6)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
8 779 986