Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 4809/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 4506/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2006 rok dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r., Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 172 poz. 1441 z 2005 roku), art.25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz.U. Nr 281 poz. 2782) i umowy o administrowanie Nr 1/WM/III/Z/24/2001 z dnia 2 stycznia 2001 r. zarządzam co następuje:


§ 1

W § 1 po słowach „wg. załącznika nr 1” dopisać po przecinku „nr 2 i nr 3”.

§ 2

W pozostałej części Zarządzenie  nie ulega  zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4809/06 z dnia 12 kwietnia 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 24 kwietnia 2006, godz. 08:19
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 24 kwietnia 2006, godz. 08:19 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 405

Stopka