Książnica Płocka im. Wł.Broniewskiego
Status prawny
 
  

  wyszukiwanie
 

Książnica Płocka jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu płockiego, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka pod numerem: KRI  Nr  5/99 w dniu 01.01.1999 r.

Podstawę prawną działalności Książnicy Płockiej stanowią przepisy:

- Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 642)

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
  z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Status prawny
data publikacji: 
piątek, 02 kwietnia 2004, godz. 11:10
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 15 czerwca 2015, godz. 20:00 -> historia zmian  (13)
osoba publikująca: 
Renata Koziorowska-Paszkowska
ilość wyświetleń: 
66 490 793