Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych.  BRK-03.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Postępowanie wszczyna pismo konsumenta o udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne w sprawie konsumenckiej. Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy konsumenckiej (m.in. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznawców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania itp.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, w tym wymagających zasięgnięcia opinii innych instytucji, termin rozpatrzenia sprawy może ulec wydłużeniu. O przyczynach wydłużenia czasu załatwienia sprawy, Miejski Rzecznik Konsumentów zawiadamia konsumenta. Podobnie, w razie braków wniosku np: brak podpisu, brak załączników do wniosku niezbędnych do zajęcia stanowiska, brak niezbędnych informacji o stanie faktycznym sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne, następuje w formie pisemnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta – Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 6 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 - Biuro Podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
data publikacji: 
czwartek, 02 września 2004, godz. 08:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:15 -> historia zmian  (31)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 606

Stopka