Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000 lub 1:500 - można zamówić na stanowisku nr 6,7 w BOK). W przypadku nowej zabudowy lub zagospodarowania terenu należy dostarczyć kopię mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cyt. "granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów”.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
3. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu.
4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
6. pełny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla terenów stanowiących grunty leśne.
7. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 107 zł.
- sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub dłużej zgodnie z art. 36 KPA.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, tel: 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 024 367 14 66.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zmianami)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
data publikacji: 
środa, 20 lipca 2005, godz. 11:20
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 14:02 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 748

Stopka