Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR  1615/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 lutego  2008 roku

w sprawie: przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku lokali mieszkalnych: nr 61 przy ul. Pszczelej 3, nr 82 przy ul. Bartniczej 1, nr 121a przy ul. Słodowej 1, nr 20 przy ul. Sienkiewicza 18b i nr 146 przy ul. Słodowej 4 w Płocku z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 214 poz.1806, Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U.Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 153, poz.1271, Dz.U. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz.1337 i Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327) i na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, zmiana:  Dz.U. z 2005r. Nr 281, poz. 2786, Dz.U. z 2006r. Nr 86 poz.602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193, Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz.1833, Nr 128, poz.902), zarządza się co następuje:   

   § 1

Uchylić Zarządzenia w sprawie przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,  następujące lokale:
Zarządzenie Nr 3689/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 82 przy ul. Bartniczej 1 w Płocku,
Zarządzenie Nr 3874/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 121A przy ul. Słodowej 1 w Płocku,
Zarządzenie Nr 5865/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 listopada 2006r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Sienkiewicza 18b w Płocku,  
Zarządzenie Nr 99/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2007r. W sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 146 przy ul. Słodowej 4 w Płocku,
oraz
Uchwałę Nr 46/764/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 19 października 2000r. W sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Pszczelej 3 w Płocku.

                                   § 2

Przekazać do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z przeznaczeniem na mieszkania chronione następujące lokale:
lokal mieszkalny nr 82 przy ul. Bartniczej 1 w Płocku składający się z trzech pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 51,46m2 i mieszkalnej 35,26m2,
lokal mieszkalny nr 121A przy ul. Słodowej 1 w Płocku składający się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 26,63m2, mieszkalnej 19,90m2,
lokal mieszkalny nr 20  przy ul. Sienkiewicza 18b w Płocku składający sie z czterech pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 55,76m2i mieszkalnej 38,62m2,
lokal mieszkalny nr 146 przy ul. Słodowej 4 w płocku składający się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 33,32m2 i mieszkalnej 24,37m2,
lokal mieszkalny nr 61 przy ul. Pszczelej 3 w Płocku składający się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 35,32m2, mieszkalnej 25,99 m2. 

 


   § 3

Gospodarowanie w/w mieszkaniami chronionymi powierzyć w całości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku.
     
   § 4

Zobowiązać biorącego w dyspozycję do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem lokali, a w szczególności kosztów konserwacji i remontów lokali, opłat za dostawę do lokali energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.
   § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

   § 6

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1615/08 z dnia 12 lutego 2008r.
data publikacji: 
środa, 13 lutego 2008, godz. 12:57
ostatnia zmiana: 
środa, 13 lutego 2008, godz. 12:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 513

Stopka