Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 3357/05
Prezydenta Miasta  Płocka
z dnia 05 kwietnia 2005 roku.

w sprawie:  zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271,  Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002r., Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004r.Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) i na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31 poz.266 z 2005 roku) i § 6 ust.2 uchwały nr 1081/LIII/02  Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka  oraz § 6 zał. nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządza się co następuje: 

§  1

Małgorzatę Sawicką zwolnić z wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 727,80 zł za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku.

§  2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3357/05 z dnia 05 kwietnia 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 25 kwietnia 2005, godz. 09:24
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 25 kwietnia 2005, godz. 09:24 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 402

Stopka