Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 194/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lutego 2007r.

w sprawie: powołania komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2007 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania i ustalenia regulaminu pracy komisji.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 94 poz. 651), art. 1 ust. 15 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104), oraz Zarządzenia Nr 6020/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2007 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zarządza się co następuje:

§ 1

1.Powołuje się komisję konkursową, która dokona wyboru oferty na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań Miasta Płocka w roku 2007 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszonym Zarządzeniem Nr 6020/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2006 roku, w nastepującym składzie:
1) Przewodniczący: Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej,
2) Wiceprzewodnicząca: Ewa Adasiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
3) Członek: Kazimierz Cieślik – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych,
4) Członek: Andrzej Czapski – Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2.Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 194/07 z dnia 06 lutego 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 22 lutego 2007, godz. 09:52
ostatnia zmiana: 
czwartek, 22 lutego 2007, godz. 09:52 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 607

Stopka