Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 
1. Struktura udziałów
Kapitał zakładowy  26.207.500,00zł

Liczba udziałów  52.415
Wartość udziału  500 zł
 
Struktura udziałów Gmina Płock 100,0%
 
2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2014 roku - Aktywa
AKTYWA STAN NA 31.12.2014 roku

A. Aktywa trwałe 17 719 753,21

I. Wartości niematerialne i prawne -----

II. Rzeczowe aktywa trwałe 17 719 666,71
III. Należności długoterminowe  ------

IV. Inwestycje długoterminowe -----

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86,50

B. Aktywa obrotowe 11 874 268,27
I. Zapasy 9 095 659,34
II.Należności krótkoterminowe 881 656,83

III. Inwestycje krótkoteminowe  1 846 652,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 300,09
Aktywa razem 29 594 021,48

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:45
ostatnia zmiana: 
piątek, 31 sierpnia 2018, godz. 13:39 -> historia zmian  (28)
osoba publikująca: 
Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
8 779 773