Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3338/09

ZARZĄDZENIE  NR 3880/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego  nr 303 w budynku przy ulicy Otolińskiej 23 w Płocku.     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, ze zm.: Dz.U. Nr 23, poz.220  Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 127 , Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002r. i Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz. U. Nr 102, poz.1055 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 14 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządza się co następuje:       

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Alicji Osieckiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 303 przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, składającego się z jednej izby o powierzchni użytkowej 23,29m2.

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3880/05 z dnia 25 sierpnia 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 05 września 2005, godz. 09:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 września 2005, godz. 09:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 587

Stopka