Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dnia 25 maja 2004 roku 

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 491/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. e), art. 58 i art. 62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U.  z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153,  Nr 141,  poz. 943,  z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,  poz. 136,  Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2000 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137,  poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r. Nr 12,  poz. 96,  z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,  poz.1312  oraz  z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194,  Nr 144,  poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.

zakłada się

szkołę ponadgimnazjalną o nazwie


I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Płocku
ul. Padlewskiego 2.


Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku, ul. Padlewskiego 2.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 491/XXVI/04
data publikacji: 
wtorek, 01 czerwca 2004, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 czerwca 2004, godz. 10:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 569

Stopka