Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2489/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 października 2008r.

w sprawie ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego dla Komendanta Straży Miejskiej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23; poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz .U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 80; poz. 717; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz § 11 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustalam dla Pana Jacka Fuz – Komendanta Straży Miejskiej w Płocku limit kwotowy na służbowe rozmowy z telefonu komórkowego w wysokości 200,00 (dwieście) złotych netto miesięcznie.

§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – 75416 – Straż Miejska.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2489/08 z dnia 16 października 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 18 listopada 2008, godz. 09:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 listopada 2008, godz. 09:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 211

Stopka