Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 507/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2007r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazanie pojazdów samochodowych na rzecz Płockiej Straży Miejskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 8 pkt.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.:

§ 1

1. Zarządzam nieodpłatne przekazanie pojazdów samochodowych, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, na rzecz Płockiej Straży Miejskiej.
2.Pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1 zostaną po przekazaniu zarejestrowane przez Płocką Straż Miejską.

§ 2

Przekazanie pojazdów samochodowych nastąpi na podstawie protokołów przekazania, które zostaną podpisane przez:
1.Zastępcę Prezydenta ds. Rozwoju – Tomasza Kolczyńskiego
2.Sekretarza Miasta Płocka – Krystynę Kowalewską
3.Skarbnika Miasta Płocka – Barbarę Szurgocińską
oraz przedstawicieli strony przejmującej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 507/07 z dnia 13 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 980

Stopka