Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 222/11
ZARZĄDZENIE Nr 436/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Miodowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 ) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 r. Nr104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1061) w związku z § 4 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Miodowej będącej własnością Gminy Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 871 o pow. 18 m2 , KW 55804.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 436/07 z dnia 28 marca 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 12:04
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 12:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 566

Stopka