Książnica Płocka im. Wł.Broniewskiego
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-09

Dostawa komputerów, monitorów, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie
2. specyfikacja techniczna
3. wzór umowy
4. formularz ofertowy
5. wynik

 

Ogłoszenie z dnia 2014-05-09

Książnica Płocka - w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami). ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej", planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura, w okresie od podpisania umowy o partnertswie do 30.06.2015 roku z zachowaniem okresu trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. 

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie_o_naborze_partnerów
2. karta_oceny
3. informacja_o_wynikach
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
2014
data publikacji: 
poniedziałek, 22 lutego 2016, godz. 12:58
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 22 lutego 2016, godz. 12:59 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Renata Koziorowska-Paszkowska
ilość wyświetleń: 
58 468 008