Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 1989/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  22 czerwca 2004r.


w sprawie :oddania w użyczenie części działki nr xxx przy ul. xxxxx w Płocku.
         
                            
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800,   z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.
177, Nr 92 poz.880)  Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje; 
                                      

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie części  działki nr xxx o pow. xxx m2 zlokalizowanej przy ul.xxxx w Płocku (zgodnie z załącznikiem graficznym)  dla xxxx zam. w Płocku, ul.xxxxx z przeznaczeniem na umożliwienie rozbiórki budynku drewnianego na ww.działce na okres od 01.07.2004r.
do 30.09.2004r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1989/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 08:53
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 08:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 536

Stopka