Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 5825/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 listopada 2006r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Jędrzejewo w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128)  w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 1002/LX/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Jędrzejewo,  Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej  o  pow. 11000 m2 oznaczonej jako działka nr 7/2  przy ul. Jędrzejewo  w Płocku z przeznaczeniem  pod usługi dla ludności i na cele produkcyjno-składowe dla Marcinkowski Zdzisław i Milewski Wacław prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Mechanika Pojazdowa z siedzibą w Płocku, ul. Jędrzejewo 1B  w wysokości  0,32 zł./m2/m-c plus  podatek VAT.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 5825/06 z dnia 02 listopada 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 13 listopada 2006, godz. 08:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 listopada 2006, godz. 08:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 982

Stopka