Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 3767/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2009 roku


w sprawie wniosku Pana Jacka Sobczaka o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym nr 11 położonym w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r.  Nr  48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111),  zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na prowadzenie przez Pana Jacka Sobczaka działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu mieszkalnym nr 11 położonym w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.

§ 2

Zgoda, o której mowa w § 1 wyrażona zostaje na okres dwóch lat od daty wydania niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3767/09 z dnia 30 września 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 05 października 2009, godz. 09:30
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 października 2009, godz. 09:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
58 467 987

Stopka