Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4393/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 marca 2010 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 17a, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz pkt. 2 ust. 1 § 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:
 
§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 88,71 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 17a Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku, z przeznaczeniem na świetlicę miejską, na czas nieokreślony.


§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w pomieszczeń w wysokości 1,00 zł/m2 netto + wskaźnik GUS, naliczany zgodnie z Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

 § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4393/10 z dnia 01 marca 2010r.
data publikacji: 
piątek, 24 września 2010, godz. 13:05
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 września 2010, godz. 13:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 602

Stopka