Dom Pomocy Społecznej
Podstawa prawna i tryb działania
 
  

  wyszukiwanie
 

Dom Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku, działa na podstawie:

- Ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004r ( Dz. U. z 2013r., poz. 182. późniejszymi zmianami).

- Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1357 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964 z poźn. zm).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U.z 2014r., poz.250).

- innych ustaw oraz przepisów wykonawczych regulujących zadania domów pomocy społecznej.

- Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku z dnia 24 stycznia 2019r.

- Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku z dnia 25 lipca 2019r. 

- Statut Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku z dnia 25 kwietnia 2019r.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podstawa prawna i tryb działania
data publikacji: 
środa, 07 lipca 2004, godz. 17:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lutego 2020, godz. 10:58 -> historia zmian  (36)
osoba publikująca: 
Dom Pomocy Społecznej
ilość wyświetleń: 
66 490 857