Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- aktualna mapa z zaznaczonym gruntem objętym wnioskiem;
- aktualny odpis z KRS (w przypadku osób prawnych)
- w przypadku wykorzystywania gruntu w celu posadowienia naniesień (dotyczy każdego rodzaju naniesienia), organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz imprez sportowych trwających dłużej niż 1 dzień należy przedłożyć propozycję plastyczną, pozwalającą ocenić estetykę naniesienia lub oprawy wizualnej imprezy (w zależności od zakresu przedsięwzięcia  do wniosku należy dołączyć np. wizualizacje, aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, materiał) itp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni. W przypadku gdy zawarcie umowy wymaga zgody Wojewody - 30 dni od uzyskania stanowiska/zarządzenia Wojewody w sprawie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym oraz Zespołu zadaniowego opiniującego wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie miasta Płocka.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa najmu lub dzierżawy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7 lub doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel: 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:49 -> historia zmian  (36)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 789

Stopka