Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 17/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia garażowego nr ewid. 775b/3 o pow. 14,28 m2 mieszczącego się przy ul. Tumskiej 9 Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianą Dz. U. Nr 281 poz. 2782), postanawia się:

§1
Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczenia garażowego o nr ewid. 775b/3 o pow. 14,28 m2 mieszczącego się przy ul. Tumskiej 9 Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Płocku na okres 3 lat począwszy od dnia 15.12.2006 r.

§2
Ustalić stawkę za najem przedmiotowego garażu w wysokości 1,50 zł/m2 netto.

§3
Zobowiązać administratora do aktualizowania stawki w kolejnych latach, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 17/06 z dnia 14 grudnia 2006r.
data publikacji: 
środa, 03 stycznia 2007, godz. 11:21
ostatnia zmiana: 
środa, 03 stycznia 2007, godz. 11:21 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 984

Stopka