Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Petycje
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Płocka może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
   
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
   
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
   
 2. wskazanie adresata petycji,
   
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania petycji do Prezydenta Miasta Płocka.

 

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015

 • W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w zakresie wstępu na boisko dla osób do 16 lat oraz czas otwarcia obiektu w sezonie letnim codziennie do godz. 19.00.
  Petycja rozpatrzona została negatywnie. 

2016 - do pobrania

2017 - do pobrania

 

Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy o petycjach kierowanych do Prezydenta Miasta Płocka 

Rejestr petycji:

 • Data złożenia petycji: 20.06.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy reprezentowane przez Pana Bartosza Leszczyńskiego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 23.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o. 
  Skan petycji: Dokument do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 06.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o. 
  Skan petycji: Dokument do pobrania

 • Data złożenia petycji: 13.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Piotr Pędraszewski 
  Skan petycji: Dokument do pobraniadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Petycje
data publikacji: 
wtorek, 22 września 2015, godz. 10:26
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 sierpnia 2018, godz. 11:48 -> historia zmian  (87)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
27 606

Stopka