Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Petycje
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Płocka może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
   
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
   
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
   
 2. wskazanie adresata petycji,
   
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania petycji do Prezydenta Miasta Płocka.

 

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015

 • W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja w zakresie wstępu na boisko dla osób do 16 lat oraz czas otwarcia obiektu w sezonie letnim codziennie do godz. 19.00.
  Petycja rozpatrzona została negatywnie. 

2016 - do pobrania

2017 - do pobrania

2018 - do pobrania

2019 - do pobrania

 

Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy o petycjach kierowanych do Prezydenta Miasta Płocka 

Rejestr petycji:

 • Data złożenia petycji: 20.06.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy reprezentowane przez Pana Bartosza Leszczyńskiego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 23.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o. 
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 12.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Piotr Pędraszewski
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
    
 • Data złożenia petycji: 17.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 30.08.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy reprezentowane przez Pana Bartosza Leszczyńskiego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  rodzice uczniów klasy I LO2 ZST w Płocku
  Skan petycji:Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa mieszkańców) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
   
 • Data złożenia petycji: 20.09.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 08.11.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 18.12.2018 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 08.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc -Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 11.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  pacjenci Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa osób) oraz adresu do korespondencji petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. 
   
 • Data złożenia petycji: 25.03.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję:  mieszkańcy bloku Armii Krajowej 60
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 12.04.2019, data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 10.05.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.05.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 07.06.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.07.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 09.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 21.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ul. Gościniec oraz Chełmińskiej
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 

 • Data złożenia petycji: 28.08.2019
  Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Płock TuMy
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2019, data wpływu do Urzędu Miasta Płocka 28.08.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 16.09.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 20.09.2019
  Podmiot wnoszący petycję: uczniowie Szkoły Podstawowej Cogito
  Skan petycji:  Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 26.09.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Przebieg postępowania: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania   
   
 • Data złożenia petycji: 14.10.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 15.10.2019 r.
  Podmiot wnoszący petycję: rodzice uczniów klasy 6c ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 
   
 • Data złożenia petycji: 22.10.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 02.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania
   
 • Data złożenia petycji: 29.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania 

   
 • Data złożenia petycji: 29.11.2019
  Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania , kolejna odpowiedź
   

 • Data złożenia petycji: 04.12.2019
  Podmiot wnoszący petycję: rodzice dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania  

 • Data złożenia petycji: 07.02.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Gminy Radzanowo - użytkownicy KM 120 (brak zgody na udostępnienie danych osobowych)
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) z uwagi na nie wskazanie osoby reprezentującej podmiot (grupa mieszkańców) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia
   
 • Data złożenia petycji: 26.03.2020
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 • Data złożenia petycji: 16.07.2020
  Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ulicy Parcele
  Skan petycji:  Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji: 
   
 • Data złożenia petycji: 24.07.2020
  Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Sposób załatwienia petycji:

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Petycje
data publikacji: 
wtorek, 22 września 2015, godz. 10:26
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 03 sierpnia 2020, godz. 10:45 -> historia zmian  (152)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 493 110

Stopka