Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 520/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 491/07 Prezydenta Miasta płocka z dnia 06 kwietnia 2007roku, odnośnie wyjazdu delegacji Miasta Płocka do Alessandrii (Włochy) na udział w międzynarodowych targach turystycznych w dniach 21 – 25 kwietnia 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu 491/07 z dnia 06 kwietnia 2007r. § 1 otrzymuje nowe brzmienie.

1. Wyrażam zgodę na wyjazd do Alessandrii (Włochy) delegacji w składzie:
a) Witold Rogowiecki – Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą;
b) Joanna Michalak – Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.


2. Celem wyjazdu jest udział delegacji Miasta Płocka w międzynarodowych targach turystycznych w dniach 21 – 25 kwietnia 2007 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 520/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka