Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1265/11

Zarządzenie  Nr  1281/2007
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 grudnia 2007 roku

w sprawie wniosku Pana Jana Gintera o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327), § 2 ust. 1 pkt 15, § 5 i § 6   uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r. oraz uchwałą  Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550),  zarządza się co następuje

                                                         § 1

Nie wyrazić zgody na wynajęcie Panu Janowi Ginter lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Płocku.

                                               § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych. 

           § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1281/07 z dnia 06 grudnia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 11 grudnia 2007, godz. 08:54
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 grudnia 2007, godz. 08:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
63 803 459

Stopka