Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1342/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie Nr 768/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2007 rok Zespołu Szkół Technicznych – zakład budżetowy w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 1140/2007 z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 768/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2007 rok Zespołu Szkół Technicznych – zakład budżetowy w Płocku § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość środków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2007 rok Zespołu Szkół Technicznych  zakład budżetowy w wysokości 4.129.855,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1342/07 z dnia 21 grudnia 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 14 lutego 2008, godz. 09:04
ostatnia zmiana: 
czwartek, 14 lutego 2008, godz. 09:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 518

Stopka