Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 2503/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie wniosku Pani Anety Falkowskiej o  rozłożenie na raty kaucji  mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 73 przy ul. Bartniczej 2 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327), i na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r., uchwałą  Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550, uchwałą  Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 z dnia 01 grudnia 2007 r. poz. 7247 i uchwałą Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008 r. poz. 4406), oraz § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001r. w sprawie pobierania kaucji mieszkaniowych, zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 5442/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. zarządza się co następuje.

                                                             § 1

Rozłożyć na 10 rat spłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości 854,88zł z tytułu zawarcia z Panią Anetą Falkowską umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 73 położonego w budynku przy ul.Bartniczej 2 w Płocku
                                               § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
 
           § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2503/08 z dnia 21 października 2008r.
data publikacji: 
środa, 28 stycznia 2009, godz. 10:40
ostatnia zmiana: 
środa, 28 stycznia 2009, godz. 10:40 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 211

Stopka