Straż Miejska
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku – WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 21-05-2020 roku

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.

2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik.

3. Opis sposobu przygotowania oferty - pobierz plik.

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty / najkorzystniejszych ofert - pobierz plik.

5. Wzór umowy - pobierz plik.

6. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty - pobierz plik.

     a) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1 i Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

7. Klauzula informacyjna RODO - pobierz plik

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 3-01-2020 roku

 


Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku - WYNIK

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 

 

Ogłoszenie z dnia 20-12-2019 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku.

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.
 2. Opis przedmiotu zamówienia z opisem sposobu przygotowania oferty i oceną ofert: - pobierz plik
 3. Formularz oferty z załącznikiem - pobierz plik
 4. Oświadczenie Wykonawcy - pobierz plik
 5. Projekt umowy - pobierz plik
 6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - pobierz plik

 

 

___________________________________________________________

 

Ogłoszenie z dnia 20-12-2019 roku


Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej
w Płocku w 2020 roku 
- WYNIK

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 

____________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 11-12-2019 roku


Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.
 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy - pobierz plik.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą być dołączone do oferty oraz kryterium wyboru oferty - pobierz plik.
 4. Formularz oferty- pobierz plik.
 5. Oświadczenia Wykonawcy - pobierz plik.
 6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - pobierz plik.

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia: data dodania 17-12-2019 roku

 1. Zapytania i odpowiedzi – pobierz plik
 2. Opis przedmiotu zamówienia zmieniony – pobierz plik
 3. Formularz oferty – pobierz plik
 4. Oświadczenia Wykonawcy – pobierz plik

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 10-07-2019 roku


Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku - II - WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz plik.


 

  Ogłoszenie z dnia 28-06-2019 roku


Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku - II


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty - pobierz plik.
 4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty / najkorzystniejszych ofert - pobierz plik.
 5. Wzór umowy - pobierz plik.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty - pobierz plik.
  a) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1
  b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
 7. Klauzula informacyjna RODO - pobierz plik.

 


 

 Ogłoszenie z dnia 29-05-2019 roku


Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku - WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 


 

 Ogłoszenie z dnia 14-05-2019 roku


Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.
 2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty - pobierz plik.
 4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty / najkorzystniejszych ofert - pobierz plik.
 5. Wzór umowy - pobierz plik.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty - pobierz plik.
  a) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1
  b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
 7. Klauzula informacyjna RODO - pobierz plik.

 


 

 Ogłoszenie z dnia 14-01-2019 roku


Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku - WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

 


 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zamówienia do 30 000 Euro
data publikacji: 
poniedziałek, 12 grudnia 2016, godz. 08:23
ostatnia zmiana: 
czwartek, 04 czerwca 2020, godz. 22:36 -> historia zmian  (63)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 494 586