Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 396/11
Zarządzenie Nr 491/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 kwietnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Miasta Płocka do Alessandrii (Włochy) na udział w międzynarodowych targach turystycznych, w dniach 21 – 25 kwietnia 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na wyjazd do Alessandrii (Włochy) delegacji w składzie:
a) Witold Rogowiecki – Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą;
b) Krzysztof Krakowski – p. o. Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta;
c) Joanna Michalak – Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.


2. Celem wyjazdu jest udział delegacji Miasta Płocka w międzynarodowych targach turystycznych w dniach 21 – 25 kwietnia 2007 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 491/07 z dnia 06 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 704 556

Stopka