Miejski Ogród Zoologiczny
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Płock, dnia 29.07.2019 r.

 

AT - ZP- 226 | 10 | 2019

                                                                                                                                 www.zoo.plock.pl

                                                                                  Tablica Ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

 

       Zamawiający: Gmina – Miasto Płock,  Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa    w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w dniu 26.07.2019 r. udzielił zamówienia w przedmiotowym postępowaniu firmie:

 

NARODOWSKI WŁADYSŁAW

BIURO OCHRONY MIENIA I OSÓB ALBATROS

ul. Reutta 1/15

06-400 Ciechanów

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ZATWIERDZAM

                                          Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                                                                               

                                         Jednostki Budżetowej w Płocku

 

                                                                                    Konrad Konarski

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data publikacji: 
wtorek, 30 lipca 2019, godz. 13:44
ostatnia zmiana: 
wtorek, 30 lipca 2019, godz. 13:44 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
66 490 521