Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1134/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 października 2007r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na zmianę planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok (ze zm.), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionych zarządzeniem Nr 1437/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zmianę planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na 2007 rok i jego ustalenie w wielkościach zgodnych z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1134/07 z dnia 18 października 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 29 października 2007, godz. 08:21
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 października 2007, godz. 08:21 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 418

Stopka