Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1515/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie: ustalenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. oraz zarządzeniem nr 1376/07 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:


§ 1

1.Ustala się wysokość środków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku na 2008 rok w kwocie 2.431.951,00 zł.
2.Każdorazowa zmiana w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1515/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 14 lutego 2008, godz. 09:18
ostatnia zmiana: 
czwartek, 14 lutego 2008, godz. 09:18 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 553

Stopka