Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Zarządzenie Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Dz.U. Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 roku Dz. U. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 roku Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 roku Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, Dz.U. z 2007 roku Nr 214, poz. 1580)  zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w składach określonych w załącznikach Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

 


             

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

 

 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Zofii Matusiak - nauczyciela Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;
2)  Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Ewa Woźniak – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

 

 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Barbary Czubak - nauczyciela Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;                                  
2) Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Mariusz Michalski – dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

 

 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Janiszewskiej - nauczyciela  Liceum Ogólnokształcącego  im. Wł. Jagiełły w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;                                  
2) Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Mirosław Piątek – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  im. Wł. Jagiełły w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

 

 

 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdalena Kostrzewska - nauczyciela Gimnazjum Nr 3 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;   
2) Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Bogdan Zalewski – dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.

 


 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdalena Ambroziak - nauczyciela Gimnazjum Nr 3 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;  
2)  Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Bogdan Zalewski – dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.


 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Izabeli Wierzchowskiej - nauczyciela Gimnazjum Nr 5 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;        
2) Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Eliza Ogorzała – dyrektor Gimnazjum Nr 5 w Płocku;
4) Anna Banach  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.


 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Monika Żbikowska- nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego; 
2)  Marzena Kowalska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Krzysztof Fabiszewski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  w Płocku;
4)  Piotr Szarugiewicz - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.


 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Ręczkowskiego - nauczyciela CKU w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;  
2)  Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Maria Janina Górecka – dyrektor CKU w Płocku;
4) Piotr Jan Szrugiewicz  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.
6) Elżbieta Brześcińska - przedstawiciel MKO i W  NSZZ „Solidarność”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 3532/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2009r.


 Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Moniki Szramowskiej - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku:

1) Ewa Mochocka - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;                            
2) Marzena Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Bogdan Kaczkowski– dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  Nr 1 w Płocku;
4) Sylwia Kaczkowska  - ekspert z listy MEN;
5) Maria Elżbieta Wiśniewska - Przybyła - ekspert z listy MEN.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3532/09 z dnia 08 lipca 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 17 sierpnia 2009, godz. 09:20
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 17 sierpnia 2009, godz. 09:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 625

Stopka