Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 23 listopada 2004r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
4.Złożenie ślubowania przez radnego.
5.Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 14.10.2004r.
6.Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.10.2004r.
7.Informacja na temat funkcjonowania placówek kultury w mieście Płocku ze wskazaniem najważniejszych wydarzeń kulturalnych i kosztów oraz udziału sponsorów. Strategiczne kierunki polityki kulturalnej naszego miasta określając rolę administracji, POKiS, współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi.

8.Informacja nt. polityki mieszkaniowej miasta (nowe mieszkania, stan zasobów, remonty, modernizacja, lokale socjalne oraz informacja dotycząca wykupu lokali mieszkalnych).
9.Fundusz Grantowy – analiza sprawozdań finansowych.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,

2)stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

3)stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

4)zamiany nieruchomości oznaczonych nr działek 840/2 i 840/13 położonych w Płocku przy ul. Kościuszki 13 stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, na nieruchomości oznaczone nr działek 2806/5, 2807/2 położone w Płocku przy ul. Kolejowej stanowiące własność Skarbu Państwa,

5)zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 574/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004,

6)zmiany Statutu Miasta Płocka,

7)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- uzasadnienie


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.


Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
środa, 17 listopada 2004, godz. 12:58
ostatnia zmiana: 
środa, 17 listopada 2004, godz. 12:59 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 422

Stopka