Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
STRUKTURA I MAJĄTEK SPÓŁKI
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Struktura i majątek spółki

 

1. Struktura udziałów
Kapitał zakładowy 38 502 500 zł
Liczba udziałów     77 005
Wartość udziału    500.00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,0%

 

2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2016 roku – aktywa (zł)
A.  Aktywa trwałe - 34 173 476,11
I.   Wartości niematerialne i prawne - 1 073,50
II.  Rzeczowe aktywa trwałe - 33 089 227,99
III. Należności długoterminowe - 0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe - 0,00 
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 083 174,62
B.  Aktywa obrotowe - 11 879 362,92
I.   Zapasy - 530 703,77
II.  Należności krótkoterminowe - 6 361 660,15
III. Inwestycje krótkoterminowe - 4 794 306,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 192 692,26
Aktywa razem - 46 052 839,03

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STRUKTURA I MAJĄTEK SPÓŁKI
data publikacji: 
wtorek, 16 lutego 2010, godz. 14:22
ostatnia zmiana: 
środa, 07 lutego 2018, godz. 19:10 -> historia zmian  (24)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
8 780 331