Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Działalność
 
  

  wyszukiwanie
 
Stacja Uzdatniania Wody ul. Górna

Sercem Wodociągów Płockich jest Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Uzdatnianie wody w naszej stacji jest nowoczesnym, wysoce zautomatyzowanym procesem. To właśnie tutaj odbywa się cały proces technologiczny, dzięki któremu z wody ujmowanej otrzymujemy produkt odpowiadający nie tylko polskim normom jakościowym, ale także normom Światowej Organizacji Zdrowia.

SUW w Płocku zaopatrywana jest w wodę surową z ujęć głębinowych (dwa poziomy wodonośne) w Borowiczkach Pieńkach oraz w wodę powierzchniową z rzeki Wisły, za pośrednictwem ujęcia Grabówka. Oba rodzaje wód poddawane są procesowi uzdatniania i w trakcie tego procesu są łączone ze sobą a następnie doprowadzane są do wspólnych zbiorników wody czystej i dalej tłoczone do miejskiej sieci wodociągowej.

Stacja Uzdatniania wody w Płocku zlokalizowana jest przy ul. Górnej 56 B w północnej części miasta Płocka, w dzielnicy Podolszyce.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody

   wydajność 40.000 m3/dobę
   średnio - dobowa ilość wody wtłoczonej 
w 2018 roku - 16 535 m3/dobę
Uzdatnianie
 
Stacja Uzdatniania Wody - Góry

Stacja ta produkuje (uzdatnia) wodę dla mieszkańców dzielnicy Góry i Ciechomice. Woda pochodzi z dwóch studni głębinowych, które czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Woda z poszczególnych studni pompowana jest do stacji uzdatniania przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w poszczególnych studniach. Studnie te pracują naprzemiennie. Technologia uzdatniania wody polega na usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody. Schemat technologiczny jest typowy dla uzdatniania wód podziemnych i przedstawia się następująco:

•napowietrzanie,

•odżelazianie,

•odmanganianie,

•dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu.

 

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na koniec 2018 r. dysponowała następującym potencjałem technicznym:

w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody

Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane na prawym brzegu Wisły (629 km):

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 25 000 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2018 roku – 8 818 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych zlokalizowane na terenie Gminy Słupno (Borowiczki - Pieńki) w ramach, którego eksploatowane są studnie głębinowe:

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości - 10 076 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2018 roku – 8 088 m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wód wgłębnych w Płocku – Górach w ramach, którego eksploatowane są dwie studnie:

  • posiadająca pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 1 050 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej i wtłoczonej w 2018 roku - 386 m3/dobę (woda ujęta)

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56 B – uzdatniająca wody mieszane wgłębne i powierzchniowe:

  • o wydajności - 40 000 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody wtłoczonej w 2018 roku – 16 535 m3/dobędrukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Woda
data publikacji: 
poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godz. 14:17
ostatnia zmiana: 
wtorek, 30 stycznia 2018, godz. 10:34 -> historia zmian  (10)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 797