Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 1323/ 2007
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków biurowych Urzędu Miasta Płocka

Na podstawie § 8 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007 r. (z późn. zm) oraz § 86 rozporządzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563)
zarządza się, co następuje:

§1

1. Wprowadzam instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków biurowych Urzędu Miasta Płocka, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zaznajomienia się oraz zapoznania podległych pracowników, stażystów oraz praktykantów z treścią instrukcji właściwej dla danego budynku.
3. Zapoznanie się z instrukcją należy potwierdzić na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia: własne oraz podległego personelu należy przekazać do dnia 31 stycznia 2008 r. do Oddziału Techniczno – Gospodarczego.
4. Zobowiązuję pracowników do bezwzględnego przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji.
5. W przypadku nowo zatrudnionych pracowników bądź stażystów i praktykantów zobowiązuję kierownika komórki organizacyjnej do przekazywania na bieżąco oświadczeń, o których mowa w pkt 3 bezpośrednio do Referatu Kadr i Szkolenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§3

Tracą moc zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka:
a) nr 2158/04 z dnia 2.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla kompleksu budynków biurowych Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek nr 1 oraz Zduńskiej nr 1,3 i 7;
b) nr 2157/04 z dnia 2.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialna 9.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1323/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
data publikacji: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 524

Stopka