Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2220/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2004r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 9 w  Płocku.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 5 ust 5, art. 5c pkt 2 oraz art. 36 a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zmianami z 1996 r. Dz.U. Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320 i  z 2001 r. Dz.U. Nr.111 poz. 1194 i Dz.U. Nr 144 poz. 1615 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 41 poz.  362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 96 poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690)
zarządzam:

§ 1

Przedłużyć Pani Katarzynie Jolancie Zygmuntowicz okres powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Płocku na kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2004r. do 31.08.2009 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2220/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.
data publikacji: 
piątek, 27 sierpnia 2004, godz. 11:10
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 sierpnia 2004, godz. 11:11 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 688

Stopka