Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1132/11

Zarządzenie Nr 505/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 16-20 kwietnia 2007 r. do Bamberga (Niemcy) w celu wzięcia udziału w III spotkaniu partnerów i warsztatach w ramach projektu ADHOC współfinansowanego przez program INTERREG IIIB CADSES.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Uchwały Nr 751/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu pn.: „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB CADSES i §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.01.2006 r. - zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyjazd w dniach 16-20 kwietnia 2007 r. do Bamberga (Niemcy) delegacji miasta Płocka w składzie:
1.Ryszard Siedlecki – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju MTBS Sp. z o.o.
2.Dorota Kolczyńska – Inspektor Wydziału Skarbu i Budżetu,
3.Iwona Stanowska – Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
4.Remigiusz Chmielewski – Kierowca.

§ 2
Cel wyjazdu: udział w III spotkaniu partnerów i warsztatach roboczych projektu ADHOC, współfinansowanego przez Program INTERREG IIIB CADSES.

§ 3
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2007 r., Dział 750, Rozdział 75023, § 4428 i 4429, zadanie nr 06/WUB I/G – Realizacja Projektu ADHOC

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 505/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 979

Stopka