Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2197/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motorowego o pow. xxx m2 mieszczącego się przy ul. Obr. Westerplatte xxx, Panu xxx  zam. xxx


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ), zarządzam co następuje:
 

§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie boksu motorowego o pow. xxx m2 mieszczącego się przy ul. Obr. Westerplatte xxx, Panu xxx, zam. xxx na okres 1 roku od daty zawarcia umowy najmu.

§ 2


Zobowiązać administratora do zawarcia stosownej umowy najmu ze stawką miesięczną, zgodną z Uchwałą Nr 48/790/2000 Zarządu Miasta Płocka z dn. 2.11.2000 r.


§ 3


Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat z tytułu użytkowania boksu.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2197/04 z dnia 16 sierpnia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 24 sierpnia 2004, godz. 10:26
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 sierpnia 2004, godz. 10:26 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 582

Stopka