Miejski Zarząd Dróg
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 
  

  wyszukiwanie
 

Zakres działalności jednostki:

 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • nadzór i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym
 • bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników i obiektów inżynierskich
 • bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej
 • uzgadnianie projektów technicznych i innej dokumentacji
 • opiniowanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych, opiniowanie projektów organizacji ruchu
 • nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg
 • prowadzenie ewidencji ulic i obiektów mostowych
 • ochrona środowiska i gospodarka zielenią w pasach drogowych
 • oświetlenie ulic
 • sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zakres działalności jednostki:
data publikacji: 
poniedziałek, 20 października 2008, godz. 14:33
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 marca 2017, godz. 14:29 -> historia zmian  (6)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
8 778 663