Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4601/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2006r.

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej przy ul. Krótkiej w Płocku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z   23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 ) i art. 13 ust. 1  ustawy       z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz.1459)    Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część   działki nr 959/2 o pow. 500 m2  przy ul. Krótkiej w Płocku   dla Wspólnoty Mieszkaniowej z  w Płocku, ul. Krótka 4  z  przeznaczeniem   na zaplecze budowy na okres 6 m-cy  od daty zawarcia umowy użyczenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4601/06 z dnia 03 marca 2006r.
data publikacji: 
wtorek, 07 marca 2006, godz. 11:11
ostatnia zmiana: 
wtorek, 07 marca 2006, godz. 11:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 604

Stopka