Straż Miejska
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie z dnia 31-12-2018 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik.
 2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: - pobierz plik
 3. Formularz oferty  Oświadczeniem Wykonawcy - pobierz plik
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - pobierz plik

 

 

    


 

 Ogłoszenie z dnia 28-12-2018 roku


Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku. – WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

 


 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 14-12-2018 roku

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik
 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy - pobierz plik
 3. Opis sposobu przygotowania oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą być dołączone do oferty oraz kryterium wyboru oferty - pobierz plik
 4. Formularz ofertowy - pobierz plik
 5. Oświadczenia Wykonawcy - pobierz plik
 6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - pobierz plik

Zapytania i odpowiedzi – pobierz plik

 

 

     

 Ogłoszenie z dnia 06-04-2018 roku


Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku – WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 20-03-2018 roku

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik
 2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik
 3. Opis sposobu przygotowania oferty - pobierz plik
 4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty / najkorzystniejszych ofert - pobierz plik
 5. Wzór umowy - pobierz plik
 6. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty- pobierz plik
  a) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1
  b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

 

 

 


 

Ogłoszenie z dnia 29-01-2018 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku - WYNIK.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

 


 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
2018
data publikacji: 
wtorek, 10 grudnia 2019, godz. 20:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 grudnia 2019, godz. 20:32 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
66 490 693